Διεύθυνση

Κορωπί
Αττική 19400

Email

info@kyrmizasfarm.gr
kyrmizas@yahoo.gr

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

Τηλ: 210 28 15 095
Τηλ: 210 60 20 160 - 170
Φαξ: 210 28 29 314